Kapat

Gökyüzünün Kültüre Etkisi: Atalarımız İçin 7 Kutsal

Gökyüzünün Kültüre Etkisi

Her kültürde, her kültürün dininde gökyüzünün kültüre etkisi bulunmaktadır. Biz uygarlığı kurmadan önce gökyüzüne bakarak uyurduk. Göğün altında; yani bizler yapay ışığı bulmadan, geceleri aydınlatmadan önce yıldızları seyrederek uyurduk. Bu yüzdendir gökyüzünün kültüre etkisi.

Atalarımız gökyüzünde güneş, ay ve yıldızlara bakarak toplamda 7 cisim belirlemişler. Bu 7 cisim kutsal sayılmıştır. Bu 7’li atalarımız için öyle önemliymiş ki haftayı 7 gün olarak belirlemişler. Hatta haftanın her bir günü, bu 7 cisme göre isimlendirilmiştir.

Gökyüzünün Kültüre Etkisi: Atalarımız İçin 7 Kutsal

Gezegenlerde parlak ve ağır hareket edenini Babiller Marduk, İskandinavlar Odin, Yunanlar Zeus ve Romalılar Jüpiter diye isimlendirmiştir. Yani farklı kültürler, tek bir cisme kendilerince bir büyüklük atfetmişlerdir.

Gökyüzünün Kültüre Etkisi: 7 Kutsal

Soluk, hızlı hareket eden ama güneşten hiç uzaklaşmayanına; Romalılar, tanrının habercisi Merkür’ün ismini vermiş. İçlerinden en parlak olana ise aşk ve güzellik tanrıçası Venüs’ün adı verildi. Kan kırmızısı renge sahip olana ise savaş tanrısı Mars’ın ve aralarında en yavaş ilerleyene ise zaman tanrısı Satürn’ün adını verdiler.

Atalarımızın çıplak gözden başka bir aracı yoktu. Gökyüzüne bakan atalarımızın elinden ancak bu kadarı geliyordu: Metaforlar ve göndermeler. Sıra haftayı yani 7 günü tasarlamaya gelince, haftaya 7 gün tahsis edilmiş ve haftanın her bir gününe, gece gökyüzünde beliren 7 farklı ışığın adı verilmiş.

Pazar, Güneş’i ve Pazartesi Ay’ı temsil etmiştir. ”(sun)day ve (moon)day”

Gökyüzünün Kültüre Etkisi

Salı’dan Cuma’ya kadar bütün günlere Kelt/Roma Britanya’sını istila eden Saksonların ve Cermenlerin tanrılarının adı verilmiş.

Salı (Tuesday) yani Cermen gök tanrısı ”Tiwaz’ın günü” anlamına gelir.

Tiwaz’ın günü

Çarşamba (Wednesday), Odin’in ya da Wodin’in günüdür ve hecelendiğinde ”Wedn’s day” söz öbeğini oluşturmaktadır.

Gökyüzünün Kültüre Etkisi

Perşembe (Thursday), İskandinav tanrılarının en güçlüsü, şimşek tanrısı ”Thor’un günü”dür. Thunder (şimşek) aynı kökten gelir.

thor iskandinav mitolojisi

Cuma (Friday), aşk tanrıçası Freya’nın günü, Cumartesi (Saturday) ise Satürn’ün günüdür.

satürn

Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca gibi Latince kökenli bütün dillerde ise bu eğilim daha çok belirgindir. Bu saydıklarımızın hepsi haftanın günlerine (sırasıyla Pazar’dan başlayarak) Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Vwnüs ve Satürn’ün adını vermişler.

Kaynak: big.info

Teknohubs İnstagram Adresi: tekno.hubs

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir